Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna bywa nazywana gospodarką społeczną. O co chodzi w gospodarce społecznej? 

Jednostki ekonomii społecznej, np. przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, opierają się na dobrowolności i pierwszeństwie działań na rzecz ludzi (pracowników, członków, podopiecznych) nad maksymalizacją zysków. Uznają zatem ważność człowieka nad zyskiem. 

Jednodniowe wizyty studyjne uczniów

Na przełomie września i października uczniowie klas architektury krajobrazu, klas gastronomicznych, ślusarze i stolarze udali się z wizytą do  zaprzyjaźnionych spółdzielni socjalnych Konina i okolic.
Pierwsza wizyta, gastronomów, miała miejsce we wtorek 29 września br. w Spółdzielni Socjalnej "Blues Hostel" w Koninie. Architekci krajobrazu udali się do Spółdzielni Socjalnej Spektrum. 07 października ślusarze ze stolarzami odwiedzili Spółdzielnię Socjalną Inspiracja w Licheniu Starym.
Pobyt w Spółdzielniach Socjalnych miał ukazać uczestnikom funkcjonowanie podmiotu ekonomii społecznej na przykładzie konkretnej działalności.

Podczas wizyty uczniowie zdobyli informacje na temat zakładania, funkcjonowania i finansowania spółdzielni socjalnych. Spotkania te, miały stać się inspiracją dla rozpoczęcia w przyszłości własnej działalności gospodarczej. Pasja, ogromna wiedza, zaangażowanie Pań Prezes i pracowników spółdzielni zrobiły niezwykłe wrażenie na uczniach i były dla nich przykładem pokonywania barier i problemów oraz łączenia potrzeb społecznych i ekonomicznych osób o utrudnionym starcie na wymagającym rynku pracy.