Ginące zawody


 • Masarstwo - (dawniej wędliniarstwo), działalność masarza, wędliniarza  czyli specjalisty - rzeźnika zajmującego się wyrobem wędlin.
 • Modelarstwo - działalność sportowa, hobbystyczna lub zawodowa, polegająca na wykonaniu makiet, modeli obiektów istniejącej rzeczywistości. 
 • Plecionkarstwo - umiejętność wykonywania przedmiotów wyplatanych z różnych dostępnych materiałów, np. wikliny, liści, sznurka czy papieru. Plecionkarze najczęściej wyplatali potrzebne do życia przedmioty, jak kosze, buty, maty, a także ściany czy płoty. 
 • Snycerstwo - znana już w starożytności sztuka, rzemiosło artystyczne związane z umiejętnością rzeźbienia w drewnie, a dawniej również w kamieniu (swego rodzaju rzeźbiarstwo). Snycerze często byli autorami rzeźb ołtarzy, świętych, konfesjonałów czy ambon w kościołach. Najbardziej znanym nam snycerzem był Wit Stwosz. 
 • Sztukatorstwo - rzemiosło zajmujące się sztukaterią, czyli tworzeniem lub odtwarzaniem ozdobnych, dekoracyjnych detali architektonicznych. Wykonuje i montuje odlewy gipsowe oraz elementy z zaprawy cementowej z zastosowaniem form drewnianych, gipsowych, klejowych i żelatynowych, narzędzi i przyrządów sztukatorskich.
 • Etno-biżuteria - wyrób tradycyjnej biżuterii: 
  • koralikarstwo – wyrób karpackiej biżuterii koralikowej, takiej jak sylianki, gerdany, krywulki i drabinki (związane z Łemkami i Bojkami),
  • złotnictwo – wytwarzanie ozdób z metali szlachetnych, kości słoniowej, pereł i drogich kamieni,
  • kowalstwo – wytwarzanie wyrobów z metali (na gorąco, przy użyciu narzędzi kowalskich), w tym biżuterii,
  • safianictwo i kordybanictwo – wyrób galanterii z safianu i kordybanu – materiałów pochodzacych z kozich, baranich, cielęcych skór,
  • paśnictwo – wyrabianie pasów do ubrań,
  • kaletnictwo – produkcja sakiewek, torebek.
Czytaj więcej: