O projekcieSTOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY "ARKA" PRZY ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE
realizuje projekt:


W świecie ginących zawodów i ekonomii społecznej 
program edukacyjny dla młodzieży 


Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Zespołem Szkół Budowlanych im.E.Kwiatkowskiego w Koninie. Głównym celem projektu jest umożliwienie młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej (szczególnie tej zagrożonej społecznie) zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej w tworzeniu spółdzielni socjalnych oraz zdobycie, doskonalenie i poszerzanie umiejętności zawodowych poprzez udział w prowadzonych przez profesjonalistów warsztatach ginących zawodów, tym samym stworzenie warunków do rozwoju zawodowego i podniesienie zdolności uczniów do przyszłego samozatrudnienia.
W projekcie przewiduje się następujące działania:
  • przeszkolenie 15 osobowej grupy członków stowarzyszenia, nauczycieli  ­wolontariuszy w temacie tworzenia spółdzielni socjalnych. 
  • wizytę studyjną w/w do wybranej spółdzielni socjalnej 
  • przeszkolenie 100 osobowej grupy młodzieży z podstaw ekonomii społecznej i tworzenia spółdzielni socjalnych. 
  • warsztaty dla młodzieży pn."Ginące zawody". Prowadzić je będą artyści, doświadczeni instruktorzy, mistrzowie w zawodzie, rzemieślnicy. 
  • Festiwal zawodów - planowany na zakończenie projektu. 
 Projekt będzie realizowany przy szerokim wsparciu społeczności lokalnej, wolontariuszy oraz instytucji publicznych, organizacji społecznych i innych podmiotów środowiska lokalnego.