poniedziałek, 12 października 2015

Pierwsze warsztaty dla młodzieży pn."Ginące zawody"
 
Dwudziestu uczniów klas technik architektury krajobrazu w ramach projektu wzięło udział w warsztacie plecionkarstwo - żywa architektura, który miał na celu przybliżyć tajniki  ginącego dziś zawodu, jakim jest plecionkarstwo. Dziś umiejętności plecionkarskie wykorzystywane są często do aranżacji terenów zieleni. Zarażeni pomysłami projektantów zielonych dachów, zielonych ścian, żywej architektury

  
  zaplanowaliśmy w ramach projektu budowę wykonanego z gałęzi wierzbowych żywego obiektu architektonicznego, który będzie naturalną częścią szkolnego ogrodu. Do konstrukcji wykorzystano świeżo ściętą wierzbę energetyczną oraz sznurki. Wierzba energetyczna to wierzba wiciowa, gatunek odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, często używany w wikliniarstwie.Dwie grupy kursantów pod okiem instruktorów i nauczycieli brały udział w postawieniu altany, która jest 
prawdopodobnie jedyną tego rodzaju budowlą w Koninie
.